KLEBING MED SPRAY-RIG

DERBIGUM kan, i tillegg til å bli sveiset fast eller skrudd fast, også limes til underlaget. Til limingen bruker vi et klebemiddel som heter DERBIBOND. Ved å klebe istedenfor å sveise membranen eller tekningen, øker man farten på utleggingen.

Kaldkleberen kan legges ut fra spann, ved hjelp av en tannet svaber eller med en utleggsmaskin som vi kaller SPRAY-RIG. Ved hjelp av SPRAY-RIG kan man legge flere tusen kvadratmeter pr dag.

Ved å påføre en kleber av typen DERBIBOND tilfører man også taket eller dekket mer bitumenbasert materiale, og man øker levetiden på belegget ytterligere.

Dette systemet anbefaler vi både på omtekking av gamle tak og der membranen skal nedfylles. En kjempefordel med systemet er at vann som evt. kommer inn under tekkingen ikke har mulighet til å vandre fritt rundt, slik som ved en løst lagt membran.

Ved utlegging av asfaltbelegg som dampsperre på betongdekker, gir dette også en robust og fleksibel byggetidstekking.