Verdensomfattende nettverk

Derbigum har et omfattende nettverk av profesjonelle og sertifiserte taktekkere både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har vi 20 sertifiserte takentreprenører som dekker hele Norge. Mange av disse har arbeidet med Derbigum i flere tiår, og mange helt siden tidlig på 80-tallet. Takentreprenørene gjennomgår kontinuerlig opplæring og går gjennomgår våre ulike sertifiseringsordninger. Takentreprenøren blir etter endt sertifisering en "Derbigum Approved Contractor".