Mål

Derbigum tar sikte på å være referanseleverandør av bærekraftige løsninger som beskytter bygninger mot naturkreftene.

 

Visjon

Derbigum skal beskytte bygninger mot naturekreftene ved å levere bærekraftige og innovative løsninger ved å:

• Rekruttere, utvikle og  holde på medarbeidere for å være den beste samarbeidspartneren til våre kunder
• Tilby løsninger og systemer som reduserer vårt miljømessige fotavtrykk
• Utvikle et sortiment som skaper merverdi for alle interessenter i vår verdikjede

 

Verdier

Profesjonalitet
Respekt
Lagånd
Professionalisme
Respect
TeamSpirit
Positiv innstilling
Ærlighet
Fun
Honest