Produkter

En oversikt over all teknisk informasjon finner du her.

Tel:73 82 16 20
Du er her: HjemfooterJuridisk info

Juridisk info

Vilkår for bruk og rettsmessige begrensninger

Disse rettsmessige begrensningene og vilkårene for bruk styrer din bruk av denne nettsiden. Vennligst les følgende vilkår og betingelser for bruk og fraskrivelse nøye før du bruker nettsiden. Ved å bruke nettsiden er du forpliktet til å ha akseptert disse vilkårene og bestemmelser for bruk.

Av hensyn til denne avtalen, vil "materialer" si alle materialer inkludert, men ikke begrenset til, tekst, design, video, grafikk, grensesnitt og lydmateriale som publiseres på denne nettsiden. Imperbel SA (omtalt som “Imperbel”, “vi” og “oss”) autoriserer deg til å se og laste ned materialet på denne nettsiden bare for ditt personlige og ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du beholder all opphavsrett, alle varemerker og andre eiendomskjennetegn som de opprinnelige materialer eller kopier av disse materialer inneholder. Du kan ikke endre materialene på denne nettsiden på noen som helst måte, og du kan heller ikke reprodusere eller offentlig vise, fremføre, distribuere eller bruke dem på noen offentlig eller kommersiell måte uten å få skriftlig tillatelse fra oss på forhånd.

Informasjonen og materialene som denne nettsiden inneholder, er opphavsrettbelagt og kan ikke distribueres, modifiseres eller reproduseres, verken delvis eller i sin helhet, uten at Imperbel gir skriftlig tillatelse til det på forhånd. Ingenting som denne nettsiden inneholder skal oppfattes som tildeling, ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annet vis, av noen tillatelse eller rett til å bruke noe varemerke, patent, opphavsrett eller yrkeshemmelighet fra Imperbel eller noen tredje part.

Du erklærer deg enig i å ikke på noen måte å avbryte eller forsøke å avbryte driften av denne nettsiden.

Lenker til nettsteder tilhørende en tredje part eller denne nettsiden gis bare som et tilbud til deg. Hvis du bruker disse lenkene, vil du forlate denne nettsiden. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for noen av disse nettsidene eller deres innhold. Uten å begrense det foregående, frasier vi oss ethvert ansvar hvis disse nettsidene: bryter enhver tredje parts intellektuelle eiendomsrettigheter, er feilaktige, ufullstendige eller misledende, ikke er salgbare eller egnet for en bestemt hensikt, ikke gir tilstrekkelig privatliv eller sikkerhet, er ærekrenkende eller injurierende, og/eller inneholder virus eller andre enheter av destruktiv natur. Vi verken støtter eller representerer dem, eller noen informasjon, programvare eller produkter eller tjenester funnet der eller noen resultater som kan oppnås ved å bruke dem. At vi oppgir lenker til andre nettsider, innebærer ikke at vi støtter denne nettsiden eller nettsideeieren eller at vi er en sponsor av, eller tilknyttet eller forbundet med eller er juridisk autorisert til å bruke noe som helst varemerke, logo eller opphavsrettsbelagt materiale som fremstilles i eller er tilgjengelig via lenkene, eller at noen av disse nettsidene er autorisert til å bruke noe varemerke, varenavn, logo eller opphavsrettssymbol som tilhører oss eller noen av våre konserntilknyttede selskaper eller datterselskaper. Hvis du forlater denne nettsiden for å koble deg til noen av tredjepartslenkene du finner på denne nettsiden, gjør du dette utelukkende på eget ansvar.

Vi har laget denne nettsiden utelukkende for å tilby informasjon om Imperbel SA og vår bedrift. Imperbel har samlet sammen nettsiden i god tro. Den informasjon som den inneholder, er imidlertid ikke omtalt med hensyn til sin fullstendighet eller nøyaktighet. Du bør være spesielt oppmerksom på at denne informasjonen kan være ufullstendig, inneholde feil eller være utdatert. Pressemeldingene som Selskapet utsteder og oppfører på denne nettsiden, samt presentasjon av Selskapet som er tilgjengelig på denne nettsiden, gjelder bare fra og med de respektive datoer hvor de ble utstedt eller presentert av oss. Innholdet i disse rapportene eller meldingene kan bli utdatert, og derfor bør du ikke stole på at slikt materiale fortsatt stemmer utover den dato det ble overlevert, utstedt eller presentert. Vi binder oss ikke, og vi frasier oss enhver plikt, til å oppdatere noen av disse rapportene eller meldingene. Vi garanterer ikke for at disse materialene er korrekte eller fullstendige, eller at noe råd, mening, utsagn eller annen informasjon som denne nettsiden fremstiller eller distribuerer, er pålitelig. Du anerkjenner at du, om du stoler på enhver slik mening, råd, utsagn, memorandum, rapport eller informasjon, gjør dette utelukkende på eget ansvar. Noe eller alt innhold på denne nettsiden kan fra tid til annen være utilgjengelig. Vi garanterer ikke at innholdet på denne nettsiden, eller innholdet på noen nettside som denne nettsiden oppgir lenker til, er fri for virus eller andre enheter av ødeleggende art. Du må ta dine egne forholdsregler i dette henseende, ettersom vi ikke anerkjenner noe ansvar for noe som helst virusangrep eller annen kontaminasjon, eller av noe som har ødeleggende egenskaper.

Vi forbeholder oss retten til å tilføye, modifisere, rette eller slette enhver opplysning fra denne nettsiden på ethvert tidspunkt og uten forvarsel. Du er underlagt slike endringer, og du bør derfor besøke denne siden regelmessig for å gjennomgå de aktuelle vilkårene. Hvis du ønsker å lenke deg til denne nettsiden, må du overholde følgende restriksjoner.

En side som har en lenke til Imper SAs nettside:

Enhver opplysning du skulle gi oss gjennom eller i forbindelse med denne nettsiden vil bli brukt av oss i overensstemmelse med nettsidens personvernpraksis (se nedenfor Internett Personvernpraksis).

Det som sendes inn er bemerkninger, forslag, ideer, grafikk eller andre opplysninger som formidles til oss gjennom denne nettsiden. Det som sendes inn vil for alltid være vår eiendom. Vi er ikke forpliktet til å behandle noe innsendt materiale som hemmelig, og vi er ikke ansvarlige for noen ideer om virksomhet og vil ikke påta oss noe ansvar som følge av eventuelle likheter som måtte oppstå i Imperbels fremtidige produkter eller aktiviteter. Uten begrensninger har vi enerett på alle nåværende og fremtidig eksisterende rettigheter til innsendt materiale av alle typer og art overalt. Imperbel har retten til å bruke innsendt materiale til reklame eller en hvilken som helst annen hensikt, uten at innsenderen har krav på godtgjørelse. Du berkrefter at du er ansvarlig for alt materiale du måtte sende inn, og bare du har fullt ansvar for informasjonen (inkludert dens lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett).

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å tilby konstant, uavbrutt tilgang til denne nettsiden, garanterer vi ikke dette. Vi aksepterer intet ansvar for avbrytelser eller forsinkelser.

Denne nettsiden, dens opplysninger og materiale, denne publikasjonen og enhver henvisning til produkter eller tjenester, som alle er gjenstand for forbrukerens juridiske beskyttelse i all den utstrekning loven tillater det, gis ”som den er”, uten noen som helst type representasjon eller garanti, verken uttrykkelig eller stilltiende, inkludert, men ikke begrenset til, salgbarhetsgaranti, ikke-overtredelse eller tilregnelighet til enhver bestemt hensikt.

Vi er under ingen omstendigheter ansvarlige for noen som helst form for skader som måtte oppstå av, eller i forbindelse med, din benyttelse av denne nettsiden eller opplysninger som finnes på denne nettsiden eller sidene den er lenket til. Først og fremst er vi ikke ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle eller sekundære skadeerstatninger, følgeskadeerstatninger, straffeerstatninger eller noen som helst form for skadeerstatning, enten en handling som tilsier slike erstatninger skyldes kontrakt, uaktsomhet eller skadevoldende handling.

Det er mulig at enkelte rettsområder ikke vil tillate at stilltiende garantier utelukkes. I så fall vil ovennevnte utelukkelser ikke gjelde for deg, og de vil reduseres til den lengste utstrekning som loven tillater.

Disse vilkår bestemmes av, og tolkes i samsvar med, belgiske lover, uten å være kilden til noen lovkonfliktsprinsipper.

Du erklærer deg enig i at enhver uenighet eller konflikt som skulle oppstå i forbindelse med denne avtalen, eller som en følge av hvordan avtalen tolkes eller anvendes, vil bli gjenstand for megling. I dette henseendet forplikter du deg til å delta på minst ett meglingsmøte ved å utnevne en person med beslutningskraft som en delegat til møtet. Megleren vil utnevnes av partene i henhold til artiklene 1724 og ifølge loven for sivilprosess. Megleren vil utnevnes blant meglere som er anerkjent av Federal Mediation Commision. I tilfelle det ikke lykkes partene å komme til enighet angående utnevnelsen av en megler, vil denne utnevnes av formannen av ovennevnte Federal Mediation Commission.

I tilfelle det ikke lykkes partene å komme til enighet ved hjelp av megling, erklærer du deg enig i at enhver juridisk handling som oppstår fra, eller er forbundet med, disse vilkårene eller bruk av denne nettsiden, bare skal tas opp i domstoler i Belgia, og du både aksepterer og underkaster deg slike domstolers personlige rettsområde med det formål å føre prosess om slike handlinger.

Vi kan når som helst komme til å endre disse vilkårene ved å oppdatere denne meldingen. Du bør besøke denne siden fra tid til annen for å gjennomgå de vilkårene som gjelder da, ettersom de er bindende for deg. Vi kan på ethvert tidspunkt avbryte, endre, innstille eller henlegge et hvilket som helst aspekt ved vår nettside, inkludert tilgjengeligheten av nettsidens egenskaper og funksjoner. Vi kan også, uten forvarsel eller ansvar, legge begrensninger på enkelte funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler eller hele nettsiden. Vi kan avbryte autorisasjonen, rettighetene og lisensen som er gitt ovenfor. Hvis dette skjer, skal du umiddelbart ødelegge alle materialer fra nettsiden.

Når du registrerer deg, registrerer du deg som en personlig bruker av denne nettsiden. Tilgang til registreringssteder får du via ditt brukernavn og passord.

Vi gir deg tilgang til nettsidens registreringssteder på grunnlag av at:

Hvis vi av en eller annen grunn skulle tro at du ikke har overholdt disse kravene, kan vi når som helst avbryte din tilgang til denne nettsidens registreringssteder med umiddelbar virkning og uten å varsle deg på forhånd.

Sist endret: Januar 2007