Produkter

En oversikt over all teknisk informasjon finner du her.

Tel:73 82 16 20
Du er her: HjemDOP

YTELSESERKLÆRINGER / CE-MERKING

Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 – som erstatter byggevaredirektivet 89/106/EØF – fastlegger harmoniserte betingelser for markedsføring av byggevarer. Ytelseserklæringen er det viktigste prinsippet i byggevareforordningen.

Ytelseserklæringene som finnes på nettstedet http://dop.derbigum.com, gyldig fra 1. juli, er knyttet til Derbigums produkter som omfattes av en harmonisert standard.