Prøysenhuset
December 19, 2017

Den nye terminalen på OSL Gardermoen er tekket med blå Derbicolor. Fargen er spesialbestilt av byggherre. Tekkearbeidene er utført av Nortekk AS.