Prøysenhuset
December 19, 2017
Scandic Portalen Lillestrøm
November 14, 2017
S

Anlegget til Nordlaks på Innhavet er verdens største oppdrettsfarm på land. Derbigum SP4 er benyttet på den største takflaten som huser selve oppdrettsanlegget. Det er lagt Derbicolor over administrasjonsfløyen.