Prøysenhuset
December 19, 2017
Scandic Portalen Lillestrøm
November 14, 2017

Anlegget til Nordlaks på Innhavet er verdens største oppdrettsfarm på land. Derbigum SP4 er benyttet på den største takflaten som huser selve oppdrettsanlegget. Det er lagt Derbicolor over administrasjonsfløyen.